CULTUURKRING HAMONT-ACHEL

DOELSTELLING, PROGRAMMAS, LOCATIE EN KOSTEN

Doel van de Cultuurkring

De Cultuurkring Hamont-Achel heeft als doel cultuur promoten in een sociaal raamwerk voor senioren en belangstellenden uit Hamont-Achel en de regio. Dat doen wij in samenwerking met onder anderen de gemeente, Stad Hamont, het Davidsfonds Hamont, het Masereelfonds, het Dienstencentrum De Kring en de bibliotheek/Uitpunt Hamont-Achel.

Beste Cultuurbezoeker,

Wij hebben een relatief goed jaar achter de rug. Twee presentaties over popmuziek werden tijdens het werkjaar ingebracht. De laatste in mei bracht relatief veel bezoekers voor de presentatie over The Beatles. .De 23 presentaties in cinema Walburg werden door ruim 1100 personen bezocht. Dat waren gemiddeld 49 bezoekers per presentatie. Daarnaast waren 3 groepen actief met filosofie: 2 fysiek in het WZC Sint-Jan Berchmans en een groep in ZOOM-sessies van huis uit. Deze groepen – in totaal 24 personen – kwamen 32 maal in dit werkjaar bij elkaar.

Voor het werkjaar 2024-2025 is weer een goed programma uitgewerkt. De vier blokken Cinemaplus film, Kunstgeschiedenis, luisternamiddagen en Speciale lezingen (Donderdag*) zijn gevuld met een variëteit aan onderwerpen. De samenstellers hiervan zijn respectievelijk Pier Stevens voor de Cinemaplusfilms, Dr. Jan Vaes voor kunstgeschiedenis, musicologe Rose-Marie Hendrikx voor de luisternamiddagen en de Achelaar Marcel Schuurmans en voormalig Achelaar Evert Meis voor de speciale lezingen.

De thema’s van deze blokken zijn hieronder vermeld, terwijl de details in de relevante  hoofdstukken worden weergegeven.

Thema Cinemaplus film. De liefde wordt  in vele vormen en gedaanten behandeld.

 

Thema kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis wordt dit werkjaar met een minder overvloedige inhoud gepresenteerd. Tevens wordt in twee namiddagen uitleg gegeven over de invloed van filosofie op de kunst. Door de eeuwenlange dialoog van de westerse filosofie te volgen, kan men verschillende antwoorden leren kennen op de vraag wat kunst is: de grote denkers passeren in deze lezingen chronologisch de revue. Van Plato tot het postmodernisme.  Telkens worden de theorieën gevolgd door de resultaten daarvan in de kunstgeschiedenis.

 

Thema luisternamiddag. Dit werkjaar wacht ons twee hoofdthema’s: meesterlijke missen in het najaar en in het voorjaar van 2025 nationale scholen in Europa.

In het najaar staat het genre van de mis centraal met als basis de terugkerende teksten van het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Doorheen de eeuwen is dit ordinarium van de mis ontelbare keren getoonzet door vele componisten. We zoomen in op drie meesterlijke missen uit drie verschillende eeuwen.

In het voorjaar trekken we doorheen Europa en grasduinen we in muziekstukken van de Nationale Scholen. Tijdens de 19e en begin 20e eeuw, toen de moderne natiestaten opkwamen, werd muziek voor veel componisten een middel om de nationale identiteit uit te dragen. In deze zogenaamde Nationale Scholen bezingen de componisten de geschiedenis en de natuur van hun eigen land en integreren ze elementen uit de volksmuziek en de volkslegende in hun kunstmuziek. Het meest overtuigend kwam het nationalisme op het voorplan in de landen die aan de periferie van de Europese muzikale traditie gelegen waren, vooral in Bohemen, Scandinavië, Rusland en later ook in Spanje.

 

Thema Donderdag* Speciale lezingen. Er worden twee presentaties gegeven van voetreizen. Een naar Compostella  en een vertrekkend van Jeruzalem.  Beide worden gepresenteerd door een Achelaar en een gewezen Achelaar. Daarnaast wordt nog gezocht naar een presentatie over popmuziek.

 

Thema filosofie. Om te beantwoorden wat filosofische vragen zijn, moeten we weten wat filosofie betekent. Filosofie is een wetenschappelijke discipline die het menselijk bestaan en de wereld probeert te begrijpen. Filosofie behandelt de centrale kwesties van het menselijk bestaan (bijv. Wat is de werkelijkheid? Wat is de zin van het leven? Wat is moraliteit? Wat is liefde?). In het hoofdstuk Filosofie worden met een aantal links doorverwezen naar thema’s, filosofische vragen en meer.

 

Het boek waarmee de maandag namiddaggroep komend jaar aan de slag gaan is van een gerenommeerde(hedendaagse) Duitse filosoof Rudiger Safranski getiteld Eenling zijn(zie Filosofie programma informatie)

De werkwijze is in principe zo: we bereiden de tekst thuis voor en lezen m bij toerbeurt voor tijdens de les. Vervolgens analyseren we wat we gelezen hebben(close reading, begrijpen wat er staat) en stellen ons er vragen bij, hetgeen tot levendige discussies kan leiden. Het tweede uur kunnen we dan nog een bepaald filosofisch vraagpunt nader beschouwen dan wel een filosofische vraag behandelen. Actuele thema’s komen regelmatig aan de orde.

De ZOOM-groep behandelt van huis uit  het boek "De geest uit de fles" van filosoof Ger Groot.

De Duitse natuurkundige, filosoof en vredesonderzoeker Freiherr von Weizsäcker vatte de essentie van filosofie in een notendop met een bekend citaat:

“Filosofie is de wetenschap waarover je niet kunt praten zonder het zelf te beoefenen.”

Locaties.

De presentaties van film, kunstgeschiedenis, luisternamiddagen vinden plaats in cinema Walburg, Kerkstraat 28 te Hamont,  Alle presentaties starten om 14.00 uur en eindigen in principe om 16.00 uur. Een pauze rond 15.00 uur is meestal voorzien. 

Filosofie wordt gehouden op maandag namiddagen en dinsdag voormiddagen in het dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 te Hamont. De ZOOM-groep komt op de woensdag “thuis bijeen”.

Kostprijs. 

Voor het bijwonen van het volledige programma van film, kunstgeschiedenis en luisternamiddagen is een cultuurpas ad € 60 vereist, of de aanschaf van een los ticket ad € 7.

Voor filosofie wordt ook de cultuurpas vereist. De ZOOM-groep dekt de kosten van de externe expert of lesgever, tenzij een fysieke presentatie wordt gegeven in het Dienstencentrum De Kring.   

Deze cultuurpas geeft  toegang tot totaal 23 presentaties. Tickets voor een enkele presentatie zijn ter plekke verkrijgbaar.

U kiest zelf welke en hoeveel samenkomsten u volgt. Deze cultuurpas kan u aankopen bij voorkeur via een overschrijving op de bankrekening van de Cultuurkring of in Dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 in Hamont. 

 

U schrijft € 60 over voor de cultuurpas op rekening:       

E28 9794 3011 8920   BIC: ARSPBE22 

t.n.v. Cultuurkring Hamont – Achel met vermelding van:

Cultuurpas + naam + voornaam

 

De cultuurpas kan worden opgehaald bij bezoek aan presentaties in de cinema  Walburg of in de namiddag als de balie van het Dienstencentrum bezet is.

 

Nadere Inlichtingen:  

Dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 Hamont.  tel. 011 61 05 88 

of email: cultuur.kring.hamont@gmail.com   

Website: cultuurkringhamontachel.jouwweb.be 

Op deze website wordt het programma in hoofdlijnen gepresenteerd.